ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

Η ειδικότητα της Νεφρολογίας

Η ειδικότητα της Νεφρολογίας εστιάζεται στη διάγνωση και θεραπεία των νεφρικών μη χειρουργικών παθήσεων κληρονομικών ή επίκτητων (π.χ. πολυκυστική νόσος, σπειραματονεφρίτιδες) καθώς και στις ηλεκτρολυτικές διαταραχές και την αρτηριακή υπέρταση.

Περιλαμβάνει επίσης, την υποστήριξη των ασθενών με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που χρήζουν υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση (Τεχνητός Νεφρός, Περιτοναϊκή Κάθαρση), καθώς και των ασθενών με νεφρική μεταμόσχευση.

Τέλος, πολλές από τις συστηματικές παθήσεις έχουν ως όργανο στόχο το νεφρό και χρήζουν εξειδικευμένης θεραπείας. Παραδείγματα αποτελούν ο σακχαρώδης διαβήτης, οι αγγειίτιδες και άλλες διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος όπως ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος.

 

Copyright 2013 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων