**

Η έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου έγινε σε συνεργασία της Νεφρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου
είναι ο Διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής, Καθηγητής Κ. Χ.. Σιαμόπουλος

Ανάπτυξη εφαρμογής: Δούφλια Δέσποινα
Επέκταση εφαρμογής: Χρήστος Μπάρκας

NOC-UOI