ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νεφρολογικής Κλινικής

 1. Ενδοκλινικά Μαθήματα
  • Τα μαθήματα γίνονται κάθε Πέμπτη 13.00-14.00 μμ. και έχουν ως αντικείμενο την παθοφυσιολογία, στοιχεία από την κλινική εικόνα και τη θεραπεία νεφρικών νόσων, καθώς και τη βιβλιογραφική ενημέρωση ενδιαφερόντων προσφάτως δημοσιευμένων μελετών.
  • Η παρουσίαση γίνεται από τους ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς της Νεφρολογικής Κλινικής βάσει προκαθορισμένου προγράμματος.
  • Υπεύθυνοι μαθημάτων: Όλγα Μπαλάφα, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β'
   
 2. Διακλινικά Μαθήματα
  • Τα μαθήματα γίνονται κάθε 2η Παρασκευή 08.30 -10.00 π.μ. σε συνεργασία με τα εργαστήρια Παθολογικής Ανατομίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου και Γενικού Νοσοκομείου «Γ.Χατζηκώστα» Ιωαννίνων με αντικείμενο την παρουσίαση των παρασκευασμάτων νεφρικών βιοψιών και τη διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση των περιστατικών.
  • Υπεύθυνοι μαθημάτων: Έλλη Ιωακείμ, Παθολογονατόμος, Δ/τρια του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» και
   Όλγα Μπαλάφα, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β'
   
 3. Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Μονάδας Ψυχονεφρολογίας
  • Οι Εκπαιδευτικές Συναντήσεις γίνονται κάθε 2η και 4η Τετάρτη 13.00-14.00 μμ. με τη συμμετοχή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Νεφρολογικής Κλινικής και των Ψυχολόγων του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αντικείμενο των συναντήσεων αποτελεί η παρουσίαση, συζήτηση και πιθανή επίλυση προβλημάτων των χρόνιων νεφροπαθών ασθενών που αφορούν την ψυχο-κοινωνική τους κατάσταση.
  • Υπεύθυνοι μαθημάτων: Δημήτρης Δαμίγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Ψυχολογίας
   Ρήγας Καλαϊτζίδης, Νεφρολόγος, Επιμελητής Α'
   Μαργαρίτα Οικονόμου, Νοσηλεύτρια Νεφρολογίας MSc (Αντιμετώπιση του πόνου)
   

 

Copyright 2013 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων