ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

 

 

 

Παραπομπές

Επιστημονικές Εταιρείες

http://www.isn-online.org/uploadedfiles/isn/e-update International Society of Nephrology

http://www.era-edta.org European Renal Association and European Dialysis and Transplantation Association

http://www.asn-online.org American Society of Nephrology

http://www.ispd.org/PDI_Home.html International Society for Peritoneal Dialysis

http://www.worldkidneyday.org/ World Kidney Day

http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=1200000 American Heart Association

http://www.ene.gr Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

http :// www . hypertension . gr Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης

http://www.who.int/en World Health Organization

http://www.mednet.gr The Greek Medical NetWork

http://www.eemmo.gr Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών

http://www.medai.gr Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων

 

Μηχανές αναζήτησης πληροφοριών - άρθρων κ.λ.π.

http://www.pubmed.com PupMed

http://www.scirus.com Scirus

http://www.amedeo.com Amedeo (free medical journal, books etc)

http://scholar.google.gr/ Μελετητής Google

http://www.kdigo.org/ Kidney Disease Improving Global Outcomes

http://www.hdcn.com HDCN

http://www.medscape.com Medscape

http://www.lib.uoi.gr Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

http://www.gfmer.ch Free medical journal

http://www.virtualmedonline.com Free medical journal

http://www.bpath-ioannina.gr B' Παθολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων

 

Ηλεκτρονικά περιοδικά

http://www.eneph.com Dialysis and Transplantation

http://www2.ajkd.org American Journal of Kidney Disease

http://www.clinnephrol.com Clinical Nephrology

http://bmj.bmjjournals.com British Medical Journal

http://content.karger.com Karger Publisher Journals

http://ndt.oxfordjournals.org Oxford Publisher Journals

http://ns.gamewood.net/rnet/rf/rfhome.htm Renal Failure

http://www.blackwell-synergy.com BlackWell Journals List

http://content.nejm.org New England Journal of Medicine

 

Copyright 2013 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων