ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 

 

Συμμετοχή σε συγγραφή βιβλίων

 

Α) ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

 1. Siamopoulos KC: Balkan Nephropathy. In: Textbook of Nephrology. Jamison R, Wilkinson R, (Eds.). Chapman and Hall (Medical Publishers), 1997
 2. Cappucio FP, Kalaitzidis R, and Eastwood JB: Hypertension the kidney and the bone: a new link Cardionephrology C Timio M, Wizerman Veds. Bios Editore  P 125-129, 2010
 3. Kalaitzidis R, Bakris GL. What is the optimal blood pressure treatment for patients with chronic kidney disease and/or albuminuria.  Book chapter in Evidence-based Management of Hypertension –Matthew R. Weir tfm Puplising Limited, Castle Hill Barms,Haley,Nr Shrewsbury, SY5 6LX, UK, pages 187-200, 2010
 4. Kalaitzidis R, Bakris GL. Optimizing blood pressure and reducing proteinuria. In: Daugirdas J (Ed.)  Handbook of Chronic Kidney Disease. Lippincott, Williams & Wilkens Pub.2010
 5. Kalaitzidis R, Pranav D, Bakris G. Microalbuminuria and Cardio-Renal Risk. In: Berbari A and Mancia G (Eds.)  Cardiorenal Syndrome: Mechanisms, Risk and Treatment Elsevier Pub., Milan, 2010
 6. Khosla N, Kalaitzidis R, and Bakris GL. Treatment of Hypertensive Kidney Disease. In: Himmelfarb J & Sayegh  MH (Ed.) Chronic Kidney Disease, Dialysis and Transplantation 3rd ed.-Companion to Brenner and Rector's The Kidney., Elsevier, Boston, ( In Press)
 7. Rigas G. Kalaitzidis, and George L. Bakris. Brachial   Blood Pressure.  Treating Hypertension: Is Reaching The Target More Important Than The Means? At the book entitled" Improving Management of Hypertension' (IN PRESS)

 

Β) ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 1. Σιαμόπουλος ΚΧ: Πρωτεοζουρία (σ. 1020 - 1022) French's Διαφορική Διαγνωστική: Δ.Παπαναστασίου. Μετάφραση στα Ελληνικά από το βιβλίο French's Index of Differential Diagnosis. Ed. F.Dudley Hart, Bristol John Wright and Sons L.Τ.D., 1973.
 2. Σιαμόπουλος ΚΧ: Παθοφυσιολογία Υπέρτασης (σελ. 251 - 258) Βασικές αρχές παθοφυσιολογίας: Χ.Μ.Μουτσόπουλου, Δ.Σ.Εμμανουήλ. Εκδόσεις Λίτσας, 1984.
 3. Σιαμόπουλος ΚΧ: Παθοφυσιολογία της καταπληξίας (σελ. 259 - 263). Βασικές αρχές παθοφυσιολογίας: Χ.Μ.Μουτσόπουλου, Δ.Σ.Εμμανουήλ. Εκδόσεις Λίτσας, 1984.
 4. Μπίλλης Α, Βοσνίδης Γ, Παπαδάκης Γ, Γερμανός Ν, Παπαχρήστου Κ, Σιαμόπουλος ΚΧ, Εδιπίδης Κ: Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια επί χειρουργικών ασθενών. Τιμητικός τόμος Ν.ΧΡΗΣΤΕΑ 297 - 302, 1986.
 5. Σιαμόπουλος ΚΧ: Διερεύνηση του Υπερτασικού (σελ. 13 - 24). Ν. Καρατζά: Νεότερες θεραπευτικές κατευθύνσεις στην υπέρταση. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 1987.
 6. Σιαμόπουλος ΚΧ: Το φυτικό νευρικό σύστημα. Ν. Παπαγαλάνη: "Η υπόταση στην αιμοκάθαρση". Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, 1988.
 7. Σιαμόπουλος ΚΧ, Ελευθεριάδης Η, Δαρδαμάνης Μ, Σφαιρόπουλος Γ, Λεμονιάτου Ε, Παππάς Μ: Μελέτη του Υποθαλαμοϋποφυσιακού άξονα με τη δοκιμασία CRH σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Τιμητικός τόμος Γ. ΔΑΙΚΟΥ. σελ. 407 - 412, 1988.
 8. Μπουραντάς Κ, Ακριτίδης Ν, Σιαμόπουλος ΚΧ, Αντωνιάδης Α, Μουτσόπουλος ΧΜ: Αιμορραγικός Πυρετός με Νεφρική Συμμετοχή στην Ήπειρο. Τιμητικός τόμος Γ. ΔΑΙΚΟΥ. σελ. 315 - 319, 1988.
 9. Σιαμόπουλος ΚΧ, Λήτου Χ, Ελισάφ Μ: Η υπέρταση στην κλινική πράξη, 1989.
 10. Σιαμόπουλος ΚΧ: Νεφροσωληναριακές διαταραχές. Π. Ζηρογιάννη, Γ. Λιακατά: "Αποφρακτική Νεφροπάθεια". Τα Laser στην Ουρολογία 31 - 41, 1990.
 11. Σιαμόπουλος ΚΧ, Ελισάφ Μ, Ευταξίας Γ, Γουδέβενος Ι: Αντιμετώπιση επειγόντων υπερτασικών προβλημάτων, 1992.
 12. Σιαμόπουλος ΚΧ: Τα συστήματα ρενίνης αγγειοτενσίνης. Ιδιοπαθής Υπέρταση - Παθοφυσιολογία. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, 25 - 44, 1993.
 13. Σιαμόπουλος ΚΧ, Καλαϊτζίδης ΡΓ. Ο νεφρός στην ιδιοπαθή υπέρταση (σελ. 784-788). «Ο νεφρός στα συστηματικά νοσήματα» Ζηρογιάννη ΠΝ. Τόμος Β' Αθήνα, 2001.
 14. Κατωπόδης ΚΠ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Οξέα συμβάματα στην αιμοκάθαρση, 2002.
 15. Καλαϊτζίδης Ρ: Διαγνωστική προσέγγιση οιδημάτων. Παππάς Σ. Στο σύγγραμμα  «Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων από το γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» (ΤΟΜΟΣ Α),σελ. 85-89 Αθήνα 2004
 16. Ελισάφ Μ. Σιαμόπουλος ΚΧ. Διαταραχές των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας (σελ. 207-238). «Κλινική διαιτολογία & διατροφή με στοιχεία παθολογίας» Ζαμπέλας Α. Τόμος 1, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα, 2007.
 17. Καλαϊτζίδης ΡΓ, Καρασαββίδου Δ, Bakris GL. Υπέρταση και διαβήτης  στο σύγγραμμα:  Υπέρταση Θεωρεία και Πράξη, Καρατζάς BN,  2011
 18. Καλαϊτζίδης ΡΓ, Ζιακα Σ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Συνέπειες της Υπέρτασης: Νεφρός στο σύγγραμμα: Υπέρταση Θεωρεία και Πράξη, Καρατζάς ΝΒ, 2011
 19. Καλαϊτζίδης ΡΓ. Υπέρταση και βλάβες σε όργανα στόχους Κεφάλαιο 5-Σ, Λ 63-66  στο σύγγραμμα «τα 100  μυστικά της Υπέρτασης»  Εκδόσεις «Εν πλω», 2012

 

Copyright 2013 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων