ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 

 

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά

 1. Γιαμαρέλλου Ε, Σιαμόπουλος ΚΧ, Αυλάμη Α, Πραγκαστής Δ, Δαΐκος Γ: Συγκριτική μελέτη μετρονιδαζόλης και κλινταμυκίνης για τη θεραπεία αναερόβιων λοιμώξεων. Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων 12: 355-360, 1978.
 2. Σφηκάκης Π, Χαραλαμπόπουλος Δ, Σιαμόπουλος ΚΧ, Δαΐκος Γ: Αζαπροπαζόνη στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών 4: 273-276, 1978.
 3. Γιαμαρέλλου Ε, Σιαμόπουλος ΚΧ, Κανελλακοπούλου Κ, Αυλάμη Α, Δαϊκος Γ: Μετρονιδαζόλη - φωσφορική κλινταμυκίνη: Συγκριτική  in vitro και in vivo μελέτη επί 32 αναερόβιων λοιμώξεων. Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών 5: 500-502, 1978.
 4. Σόμπολος Κ, Ζερεφός Ν, Σιαμόπουλος ΚΧ, Κοσμίδης Ι: Εμπειρία εκ της εφ' άπαξ εφαρμογής της εναλλασσόμενης υπερδιηθήσεως εν κενώ - συνήθους αιματοκαθάρσεως επί υπερυδατωμένων ουραιμικών ασθενών και η κινητική τριών αμινογλυκοσιδών κατά τη διάρκεια της μεθόδου. Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών 5: 445-451, 1979.
 5. Μπίλλης ΑΓ, Βοσνίδης Γ, Παπαδάκης Γ, Γερμανός Ν, Παπαχριστοφόρου Κ, Σιαμόπουλος ΚΧ, Εδιπίδης Κ: Οξεία παρεγχυματική νεφρική ανεπάρκεια. Παρατηρήσεις επί 100 ασθενών. Νοσοκομειακά Χρονικά 42: 483-488, 1980.
 6. Σιαμόπουλος ΚΧ, Wilkinson R: To πρόβλημα της υποκαλιαιμίας. Είναι ο συνδυασμός διουρητικού/β-αποκλειστή προστατευτικός? Νοσοκομειακά Χρονικά 45(3): 245-247, 1983.
 7. Οικονόμου Ε, Παππάς Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Το μυελόγραμμα στη χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση. Materia Medica Greca 13, 5: 487-490, 1985.
 8. Σιαμοπούλου - Μαυρίδου Α, Μαυρίδης Α, Πηλιχού - Πίκου Β, Σιαμόπουλος ΚΧ: Η χρησιμότητα της γενικής εξέτασης ούρων στην παιδική ηλικία. Παιδιατρική 49: 232-238, 1986.
 9. Ελισάφ Μ, Λήτου Χ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Περίπτωση οξείας βαριάς υπερνατριαιμίας. Ιατρική 55: 495-496, 1989.
 10. Λήτου ΧΣ, Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Περίπτωση θερμοπληξίας με διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, ηπατική προσβολή και πολυουρία. Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων 23: 307-310, 1989.
 11. Σιούνα - Φατούρου Χ, Παππάς Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Οδοντοστοματολογικά ευρήματα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 6: 127-130, 1989.
 12. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ, Σκοπούλη Φ, Αντωνιάδης Α, Μουτσόπουλος ΧΜ: Αιμορραγικός πυρετός με νεφρική προσβολή. Ιατρική 56: 247-250, 1989.
 13. Ελισάφ Μ, Σφαιρόπουλος Γ, Δαρδαμάνης Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Βαριά συμπτωματική υπονατριαιμία (ανασκόπηση παθοφυσιολογικών μηχανισμών). Ιατρική 56: 265-268, 1989.
 14. Δαρδαμάνης Μ, Τσιάνος Ε, Βασάκος Σ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Επίπεδα ολικής α- αμυλάσης και ισοαμυλασών αίματος και ούρων στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ελληνική Νεφρολογία 1(4): 329-335, 1989.
 15. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων στο νεφρωσικό σύνδρομο και στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ελληνική Νεφρολογία 2: 84-88, 1990.
 16. Ελισάφ Μ, Μαυρίδης Α, Δρόσος Α, Σιαμόπουλος ΚΧ: Νεφροσωληναριακή οξέωση σε ασθενείς με πρωτοπαθές σύνδρομο Sjogren. Ελληνική Νεφρολογία 2: 340-348, 1990.
 17. Μπουραντάς ΚΛ, Σακελλαρίου Κ, Ζυγούρης Α, Δρούδες Χ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Η παρουσία του φαινομένου της εμπεριπόλησης. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 7(3): 233-235, 1990.
 18. Ελισάφ Μ, Δρόσος Α, Σιαμόπουλος ΚΧ: Νεφροσωληναριακή οξέωση τύπου IV σε ασθενή με κοκκιωμάτωση Wegener. Ελληνική Νεφρολογία 2: 362-364, 1990.
 19. Λήτου Χ, Ελισάφ Μ, Ραπακούσης Α, Σιαμόπουλος ΚΧ: Μελέτη του μηχανισμού αύξησης ουρίας στις αιμορραγίες του ανώτερου πεπτικού. Ελληνική Νεφρολογία 2: 297-300, 1990.
 20. Ελισάφ Μ, Σφαιρόπουλος Γ, Δαρδαμάνης Μ, Παππάς Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Βαριά ασυμπτωματική υπεργλυκαιμία σε μη διαβητική ασθενή κατά τη διάρκεια συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης. Ελληνική Νεφρολογία 2: 301-303, 1990.
 21. Σιαμόπουλος ΚΧ, Ελισάφ Μ: Ο νεφρός στο πρωτοπαθές σύνδρομο Sjogren. Ιατρική 57: 574-578, 1990.
 22. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Διερεύνηση μεταβολικής οξέωσης. Ιατρική 58: 138-143, 1990.
 23. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας σε διαβητικούς ασθενείς. Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 3: 27-31, 1990.
 24. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας και ηλεκτρολυτών σε ασθενείς με το σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS). Ιατρικά Χρονικά 13: 867- 869, 1990.
 25. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Αξιολόγηση των ηλεκτρολυτών, της ωσμωτικότητας και του pΗ των ούρων. Ελληνική Νεφρολογία 3(4): 264-273, 1991.
 26. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Η σημασία και χρησιμότητα του προσδιορισμού του χάσματος ανιόντων του ορού. Ελληνική Νεφρολογία 1: 30-36, 1991.
 27. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Νεφροσωληναριακή οξέωση. Σύγχρονες απόψεις για την παθογένεια, διάγνωση και θεραπεία. Ελληνική Νεφρολογία 3(4): 274-286, 1991.
 28. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Αξιολόγηση του μαγνησίου, του φωσφόρου και του ασβεστίου των ούρων. Ιατρικά Χρονικά 14: 827-829, 1991.
 29. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης. Ιατρικά Χρονικά ΙΔ': 427-436, 1991.
 30. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Περίπτωση μεταβολικής αλκάλωσης. Μελέτη των παθοφυσιολογικών μηχανισμών. Ιατρικά Χρονικά ΙΔ': 261-265, 1991.
 31. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Μηχανισμοί δράσης αντιϋπερτασικών φαρμάκων. Αρτηριακή Υπέρταση 1: 12-21, 1991.
 32. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: β-αδρενεργικοί αποκλειστές και νεφρική λειτουργία. Αρτηριακή Υπέρταση 1: 22-29, 1991.
 33. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης. Ιατρική 61(4): 378-381, 1992.
 34. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Ωσμωτικότητα του ορού. Η αξία του προσδιορισμού της στην κλινική πράξη. Ελληνική Νεφρολογία 4(4): 261-266, 1992.
 35. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας από φάρμακα. Ελληνική Νεφρολογία 4(1): 19-25, 1992.
 36. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Διαταραχές των ηλεκτρολυτών του ορού από φάρμακα. Ελληνική Νεφρολογία 4(2): 81-92, 1992.
 37. Κοράκης Χ, Ελισάφ Μ, Μπαϊρακτάρη Ε, Ζιάκα Σ, Καλαϊτζίδης Ρ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Η επίδραση της αντιϋπερτασικής αγωγής στις μεταβολικές παραμέτρους του ορού. Αρτηριακή Υπέρταση 1: 222-231, 1992.
 38. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διαβητικούς ασθενείς. Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 5(2): 81-89, 1992.
 39. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Αναπνευστική αλκάλωση. Ιατρικά Χρονικά 15(11): 805-810, 1992.
 40. Μανώλης Α, Βυσσούλης Γ, Παπαβασιλείου Μ, Ζιάκας Γ, Ζαμπούλης Χ, Λαζαρίδης Α, Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ, Τουρκαντώνης Α, Κόκκινος Δ, Τούτουζας Π: Επίδραση αντιϋπερτασικής αγωγής με β-αναστολέα τρίτης γενεάς στα λιπίδια του ορού. Αρτηριακή Υπέρταση 1: 303-306, 1992.
 41. Δαρδαμάνης Μ, Μπερέκος Κ, Σιαμόπουλος ΚΧ, Τσιάνος ΕΒ: Διαταραχές της κινητικότητας του οισοφάγου σε υπερήλικες. Ιατρική 61(4): 404-408, 1992.
 42. Ζιάκκα Σ, Καλαϊτζίδης Ρ, Μπαϊρακτάρη Ε, Τζιάλλας Χ, Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Αντιϋπερτασική δράση της σελιπρολόλης. Εκτίμηση με 24ωρη καταγραφή. Αρτηριακή Υπέρταση 1: 288-295, 1992.
 43. Σιαμόπουλος ΚΧ, Ελισάφ Μ, Ευταξίας Γ, Γουδέβενος Ι: Αντιμετώπιση επειγόντων υπερτασικών προβλημάτων. Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 34: 22-30, 1993.
 44. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Το ευρύτερο σύστημα ρενίνης. Αρτηριακή Υπέρταση 2: 51-55, 1993.
 45. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε ασθενείς με νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος. Ιατρικά Χρονικά 16: 129-135, 1993.
 46. Λέντζαρης Γ, Παπανικολάου Ν, Χατζηπέτρου Π, Δημολιάτης Ι, Κοσμάς Β, Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Πληθυσμιακή μελέτη ανίχνευσης προδιαθεσικών παραγόντων αθηρωσκλήρυνσης σε μαθήτριες Λυκείου. Ιατρική 63(2): 167-173, 1993.
 47. Σιαμόπουλος ΚΧ: Νεφρική οστική νόσος. Οστούν 4: 42-45, 1993.
 48. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Η υπερτριγλυκεριδαιμία σαν παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. Ιατρική 64(6):595-602, 1993.
 49. Θεοδώρου Ι, Ελισάφ Μ, Παππάς Χ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Επιτυχής αντιμετώπιση υπονατριαιμίας με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Ελληνική Νεφρολογία 5(4): 653-658, 1993.
 50. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Συστήματα ρενίνης αγγειοτενσίνης. Γαληνός 35(6): 542-562, 1993.
 51. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Φαρμακευτικές ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Το φάρμακο 46: 1-3, 1993.
 52. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Φαρμακευτικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας. Το φάρμακο 48: 42-44, 1993.
 53. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: HDL Χοληστερόλη: Η θέση της φαρμακευτικής αγωγής. Ιατρικά Χρονικά 16(12): 899-904, 1993.
 54. Καραμπάτσος Α, Κούρτη Α, Λόη Β, Κανάκη Ε, Γενναδίου Μ, Σοφιανάτου Δ, Φαινέκος Κ, Ζαχάρωφ Α, Φλεβάρης Χ, Κωστόγιαννη Γ, Αχείμαστος Α, Ελισάφ Μ, Παπαγαλάνης Ν, Σιαμόπουλος ΚΧ, Μουντοκαλάκης Θ: Νατριοευαισθησία και αποτελεσματικότητα των αντιϋπερτασικών φαρμάκων. Αρτηριακή Υπέρταση 2: 126-149, 1993 και Ελληνική Νεφρολογία 7(1): 131-151, 1995 (3° Βραβείο στο 4° Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης).
 55. Παπαγαλάνης Ν, Κούρτη Α, Καράμπελας Δ, Καραμπάτσος Α, Γενναδίου Μ, Κωστόγιαννη Γ, Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ, Σαμαρτζής Μ, Μουντοκαλάκης Θ: Μεταβολή της καμπύλης νεφρικής λειτουργίας στην ιδιοπαθή υπέρταση μετά χορήγηση καπτοπρίλης και νιφεδιπίνης. Ελληνική Νεφρολογία 5(2): 283-293, 1993.
 56. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών του μεταβολισμού των λιπιδίων σε διαβητικούς ασθενείς. Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 35: 132-138, 1994.
 57. Ελισάφ Μ, Αχείμαστος Α, Μπαϊρακτάρη Ε, Τζάλλας Χ, Παπαγαλάνης Ν, Παναγιώτου Θ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφαλείας της πραβαστατίνης σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία. Ιατρική 65(6): 589-593, 1994.
 58. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Ραβδομυόλυση από φάρμακα. Ιατρικά Χρονικά 12: 578-580, 1994.
 59. Elisaf M, Mercouropoulos M, Tsianos E, Siamopoulos KC: Acid-base and electrolyte abnormalities in alcoholic patients. Hellenic Journal of Gastroenterolgy 7(3): 203-211, 1994.
 60. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Οικογενής δυσλιπιδαιμική υπέρταση. Αρτηριακή Υπέρταση 3: 109-115, 1994.
 61. Παπαγαλάνης ΝΔ,  Καραμπάτσος Α,  Γενναδίου Μ,  Ελισάφ Μ,  Σιαμόπουλος ΚΧ: Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ανοχής του ανταγωνιστή του Ασβεστίου (Lasidipine) στη θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης. Αρτηριακή Υπέρταση 3: 190-204, 1994.
 62. Ανθόπουλος Λ, Τούτουζας Π, Βαγενάκης Α, Βάρδας Π, Βοττέας Β, Βυσσούλης Γ, Δημητριάδης Α, Ευστρατόπουλος Α, Ζιάκας Γ, Μπονώρης Π, Σιαμόπουλος ΚΧ: Η ισραδιπίνη στην ελαφριά-μέτρια υπέρταση μόνη ή σε συνδυασμό με σπιραπρίλη. Αρτηριακή Υπέρταση 3: 205-211, 1994.
 63. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Η επίδραση των φαρμάκων στο μεταβολισμό των υδατανθράκων. Συνταγογραφία. 1(1):2-11, 1995.
 64. Eλισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Η μεταβλητότητα των τιμών των λιπιδαιμικών παραμέτρων. Ιατρικά Χρονικά 18: 228-231, 1995.
 65. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Οδηγίες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών του μεταβολισμού των λιπιδίων. Ιατρική 67(4): 355-366, 1995.
 66. Τυμπανίδου Μ,  Τσιάκου Ε,  Σότσιου Φ,  Δήμου Σ,  Δρόσος ΑΑ,  Σιαμόπουλος ΚΧ, Μουτσόπουλος ΧΜ: Αποτελεσματικότητα της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας στη μεμβρανώδη σπειραματονεφρίτιδα του συστηματικού ερυθηματώδη λύκου. Ελληνική Νεφρολογία 7(1): 76-78, 1995.
 67. Τσιφετάκη Ν,   Δήμου Σ,   Σότσιου Φ,  Σκοπούλη Φ,  Δρόσος Α,  Σιαμόπουλος ΚΧ, Μουτσόπουλος ΧΜ: Κλινική εικόνα και έκβαση της κοκκιωμάτωσης Wegener με νεφρική προσβολή. Ελληνική Νεφρολογία 7(1): 56-58, 1995.
 68. Σαρρής Γ, Κούρτη Α, Βρανά Ειρ, Γενναδίου Μ, Καραμπάτσος Α, Ζαχάρωφ Α, Κωστόγιαννη Γ, Ελισάφ Μ, Αχείμαστος Α, Παρχαρίδου Α, Αλευρά Α, Σιαμόπουλος ΚΧ, Παπαγαλάνης Ν: Κάθαρση λιθίου σε υπερτασικούς που ανταποκρίνονται σε μονοθεραπεία με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου. Ελληνική Νεφρολογία 7(1): 152-158, 1995.
 69. Σιόγκας Κ, Φούσας Σ, Γουδέβενος Ι, Παππάς Σ, Γραίκας Γ, Σιαμόπουλος ΚΧ, Σιδερής Δ: Η συχνότητα της στένωσης των νεφρικών αρτηριών σε ασθενείς που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία. Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 36:309-314, 1995.
 70. Σιαμόπουλος ΚΧ, Ελισάφ Μ, Γερμανός Ν, Παππάς Μ, Κουλουρίδης Ε, Μπαϊρακτάρη Ε, Τζάλλας Χ, Σφαιρόπουλος Γ, Παπαγαλάνης Ν, Τσόλας Ο. Η επίδραση ηπαρίνης μικρού μοριακού βάρους στις λιπιδαιμικές παραμέτρους των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Ελληνική Νεφρολογία 7(2): 205-211, 1995.
 71. Ελισάφ Μ, Παππάς Χ, Θεοδώρου Ι, Καλαϊτζίδης Ρ, Καραμπάτσος Α, Παπαγαλάνης Ν, Σιαμόπουλος ΚΧ: Συνεχής καταγραφή της αρτηριακής πίεσης σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Ελληνική Νεφρολογία 7(2): 212-218, 1995.
 72. Φραγκουλόπουλος Ε, Λιώσης Ε, Φαινέκος Κ, Λόη Β, Γενναδίου Μ, Καραμπάτσος Α,  Ελισάφ Μ,  Κουλουρίδης Ε,   Αχείμαστος Α,   Σιαμόπουλος ΚΧ, Παπαγαλάνης Ν. Επίδραση της ελάττωσης της χορηγούμενης δόσης ινσουλίνης στην αρτηριακή πίεση αρρώστων με διαβήτη τύπου ΙΙ. Ελληνική Νεφρολογία 7(2): 265-272, 1995.
 73. Φωτόπουλος Α, Κολιγλιάτης Θ, Παππάς Χ, Blaufox MD, Γλάρος Δ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Η σημασία του εναπομείναντα όγκου ούρων στην ουροδόχο κύστη για τον ακριβή προσδιορισμό της σπειραματικής διήθησης με ραδιοϊσοτοπική μέθοδο. Ελληνική Νεφρολογία 7(2): 223-228, 1995.
 74. Κίτσιου Β, Κωνσταντινίδης Α, Σιαμόπουλος ΚΧ: Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και περιοδοντική νόσος (πειραματική μελέτη). Ελληνική Νεφρολογία, 7(2): 257-264, 1995.
 75. Δαρδαμάνης Μ, Τσιάνος Ε, Μπερέκος Κ, Λαγός Γ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Διαταραχές της κινητικότητας του οισοφάγου σε ασθενείς με ΧΝΑ και συσχέτισή τους με την ουραιμική νευροπάθεια του περιφερικού και αυτόνομου νευρικού συστήματος. Ελληνική Νεφρολογία, 7(2): 273-289, 1995.
 76. Δαρδαμάνης Μ, Λαγός Γ, Δήμου Κ, Μπερέκος Κ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Μελέτη του κινητικοαισθητικού νευρώνα και του αυτόνομου νευρικού συστήματος των ουραιμικών ασθενών. Ελληνική Νεφρολογία, 7(2): 349-355, 1995.
 77. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Η πρωτεΐνη που συσχετίζεται με τον υποδοχέα των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LRP). Ιατρική 68(4): 387-392, 1995.
 78. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Η επίδραση των καρδιολογικών φαρμάκων στις λιπιδαιμικές παραμέτρους του ορού. Ιατρικά Χρονικά 11:529-532, 1995.
 79. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στους νεφρούς. Ελληνική Νεφρολογία 7(4):577-584, 1995.
 80. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Διάγνωση και αντιμετώπιση της παιδικής υπερχοληστερολαιμίας. Παιδιατρική 58:164-171, 1995.
 81. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων από τους νεφρούς. Συνταγογραφία 1(2):13-19, 1995.
 82. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Οι αναστολείς του ενζύμου HMG-CoA αναγωγάση. Το φάρμακο 12(6):6-7, 1995.
 83. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Υπερκαλιαιμία σε ουραιμικούς ασθενείς. Ιατρικά Χρονικά  ΙΘ(2):77-81, 1996.
 84. Κουρβέλου Χ, Κούρτη Α, Λασιθιωτάκης Γ, Ζιάκκα Σ, Καραμπάτσος Α, Γενναδίου Μ, Αλαβέρας Α, Ελισάφ Μ, Σιακωτός Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ, Παπαγαλάνης Ν: Επίδραση εφάπαξ χορήγησης του ανταγωνιστού του ασβεστίου Lacidipine στην κάθαρση και στην τμηματική απέκκριση λιθίου ατόμων με ιδιοπαθή υπέρταση. Ελληνική Νεφρολογία 8(1):47-55, 1996
 85. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Υποαλφαλιποπρωτεϊναιμία. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 13(2): 114-123, 1996.
 86. Καλαϊτζίδης Ρ, Παππάς Χ, Θεοδώρου Ι, Κατωπόδης Κ, Παπαγαλάνης Ν, Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της φοσινοπρίλης σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση. Αρτηριακή Υπέρταση 3:298-304, 1994.
 87. Ελισάφ Μ, Τσατσούλης Α, Παππάς Χ, Σιαμόπουλος ΚΧ: Οξεία νεφρική ανεπάρκεια και βαριά υπερκαλιαιμία σε ασθενή με το σύνδρομο της αυτοάνοσης πολυενδοκρινοπάθειας. Ελληνική Νεφρολογία 8(1): 86-89, 1996.
 88. Νταλέκος ΓΝ,  Ελισάφ Μ,   Μπαϊρακτάρη Ε,  Παπαγαλάνης Ν,  Σιαμόπουλος ΚΧ. Η ιντερλευκίνη-1β στη συστηματική κυκλοφορία ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία και ιδιοπαθή υπέρταση; επιπρόσθετος παράγοντας κινδύνου αθηρωμάτωσης στους ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση. Αρτηριακή Υπέρταση 4; 53:62, 1996.
 89. Κατωπόδης Κ, Ελισάφ Μ, Παππάς Χ, Μπαϊρακτάρη Ε, Μαμούρης Δ, Κωστίμπα Ι, Ανδρίκος Α, Κατσαράκη Α, Παππάς Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Προαλβουμίνη: Ένας αξιόπιστος δείκτης επαρκούς θρέψης των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Ελληνική Νεφρολογία 8(4); 729-735, 1996.
 90. Νάτσης Αθ, Παπανίκος Ι, Σιαμόπουλος ΚΧ: Η συχνότητα της υπέρτασης και η αποτελεσματικότητα της αντιϋπερτασικής αγωγής στην περιοχή του Περιφερειακού Ιατρείου Αγιοφύλλου. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 8(2); 87-96, 1996 (Βραβείο Ελεύθερων Ανακοινώσεων).  
 91. Νταλέκος ΓΝ, Ελισάφ Μ, Μπαϊρακτάρη Ε, Παπαγαλάνης Ν, Τσόλας Ο, Σιαμόπουλος ΚΧ: Ιντερλευκίνη-1β και ιδιοπαθής υπέρταση. Ιατρική 71(6); 573-580, 1997.
 92. Κατωπόδης Κ, Ελισάφ Μ, Μηλιώνης Χ, Θεοδώρου Ι, Παππάς Χ, Στεργίου Ν, Σιαμόπουλος ΚΧ: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών του ορού σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Ελληνική Νεφρολογία 9(4θθ); 455-461, 1997.
 93. Μηλιώνης Χ, Ελισάφ Μ, Κατωπόδης Κ, Καλαϊτζίδης Ρ, Κολιούση Ε, Σιαμόπουλος ΚΧ: Βαριά υπερκαλιαιμία μετά από χορήγηση κοτριμοξαζόλης σε ασθενή με υπορενιναιμικό υποαλδοστερονισμό. Ελληνική Νεφρολογία 9(4); 556-558, 1997.
 94. Dalekos GN, Zervou EK, Elisaf M, Boumba DS, Katopodis K, Sferopoulos GS, Siamopoulos KC, Tsianos EV. Increased frequency of HGV-RNA detection in hemodialysis patients negative for other blood-borne viruses. Hellenic Journal of Gastroenterology 10(3):203-209, 1997.
 95. Λυμπερόπουλος Ε, Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Η αντιμετώπιση της υπέρτασης σ' ένα αγροτικό ιατρείο. Η σημασία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του ιατρού και της συνεργασία με το κέντρο υπέρτασης της περιοχής. Αρτηριακή Υπέρταση 6: 30-34, 1997.
 96. Καραμπίνα ΣΠ, Ελισάφ ΜΣ, Γουδέβενος Ι, Σιαμόπουλος ΚΧ, Σιδερής Δ, Τσελέπης ΑΔ. Δραστικότητα PAF-ακετυλοϋδρολάσης στην Lp(a) πριν και μετά την οξείδωσή της: Μια νέα προοπτική για το φυσιολογικό ρόλο της Lp(a). Ιατρική 73(3): 243-249, 1998.
 97. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με υπονατριαιμία. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 15(1): 40-44, 1998.
 98. Φωτόπουλος Α, Σιαμόπουλος ΚΧ. Μέθοδοι μέτρησης της σπειραματικής διήθησης (GFR) (Μέρος Β). Ελληνική Πυρηνική Ιατρική 1(4): 216-224, 1998.
 99. Μηλιώνης Χ, Σιαμόπουλος ΚΧ, Ελισάφ Μ. Οι διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων σε ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο. Γαληνός 40: 244-258, 1998.
 100. Μηλιώνης Χ, Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Οι διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ελληνική Νεφρολογία 11(2): 274-284, 1999.
 101. Μηλιώνης Χ, Σιαμόπουλος ΚΧ, Ελισάφ Μ. Η λιποπρωτεΐνη Lp(a) και οι φαινότυποι της απολιποπρωτεΐνης (a) σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ελληνική Νεφρολογία 11(2): 285-296, 1999.
 102. Μηλιώνης Χ, Ελισάφ Μ, Τσελέπης Α, Μπαϊρακτάρη Ε, Καραμπίνα Σ-Α, Σιαμόπουλος ΚΧ. Φαινότυποι της απολιποπρωτεΐνης (a) και της λιποπρωτεΐνης Lp(a) σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ελληνική Νεφρολογία, 11(2): 297-306, 1999.
 103. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Επίδραση των αντιϋπερτασικών φαρμάκων στο μεταβολισμό των λιπιδίων. Αντιϋπερτασικά φάρμακα. Λιπίδια & Αθηροσκλήρωση 2: 8-11, 2000.
 104. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Διαταραχές των ηλεκτρολυτών σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική παρεντερική σίτιση. Ελληνική Νεφρολογία 12(2): 131-135, 2000.
 105. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Η επίδραση των ανταγωνιστών Ca++ στην εξέλιξη της νεφρικής βλάβης. Ιατρικά Χρονικά 11: 530-536, 2000.
 106. Μιλτιάδου Γ, Καλαϊτζίδης Ρ, Ελισαφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Αιμορραγικοί πυρετοί που οφείλονται σε λοιμώξεις από χανταϊούς. Ιατρικά Χρονικά Β. Δ. Ελλάδας 2: 138-142, 2000
 107. Καλαϊτζίδης Ρ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Επιθεώρηση 28-29, 2001.
 108. Καλαϊτζίδης Ρ, Cappuccio F, Σιαμόπουλος ΚΧ. Ο παθογενετικός ρόλος της αυξημένης πρόσληψης νατρίου στη συνύπαρξη υπέρτασης και οστεοπόρωσης. Ελληνική Νεφρολογία 13(2): 127-136, 2001.
 109. Καλαϊτζίδης Ρ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Συνύπαρξη υπέρτασης και νεφρολιθίασης. Ο ρόλος της αυξημένης πρόσληψης νατρίου και της υπερασβεστιουρίας. Ελληνική Νεφρολογία 12(Συμπλ): 86-93, 2001.
 110. Καλαϊτζίδης Ρ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Επιθεώρηση 26-30, 2001.
 111. Κατωπόδης ΚΠ, Hoenich N, Σιαμόπουλος ΚΧ. Η κινητική του φωσφόρου  στην αιμοκάθαρση. Ελληνική Νεφρολογία 13(3): 233-246, 2001.
 112. Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Ιατρογενής υπερκαλιαιμία. Φάρμακα και Συνταγογραφία 4: 3-5, 2002.
 113. Γαλάρης Δ, Μητρογιάννη Ζ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Οξειδωτικό stress στην αιμοκάθαρση. Ανίχνευση δραστικών μορφών οξυγόνου και αζώτου. Θεραπευτικές στρατηγικές. Ελληνική Νεφρολογία 14(1); 27-31, 2002. PDF download
 114. Καλαϊτζίδης ΡΓ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Επιπτώσεις της λιθοτριψίας στη νεφρική λειτουργία. Ιατρική 84(3-4): 137-143, 2003.
 115. Χρηστίδης Δ, Θοεδώρου Ι, Ελισάφ Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Άνδρας 27 ετών με πυρετό και θρομβοπενία. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 21(4): 370-377, 2004.
 116. Κατωπόδης Κ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Επισημάνσεις των διαβητικών ασθενών σε εξωνεφρική κάθαρση. Ελληνική Νεφρολογία 16(2): 117-126, 2004.
 117. Θεοδώρου Ι. Σιαμόπουλος ΚΧ. Μικρολευκωαμτινουρία και διαβητική νεφροπάθεια. Ελληνική Νεφρολογία 16(4): 285-295, 2004.
 118. Θοεδώρου Ι, Μπούμπα Ι, Σιαμόπουλος ΚΧ. Ο πολυμορφυσμός του γονιδίου ACE του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Συσχέτιση με τη διαβητική νεφροπάθεια. Ελληνική Νεφρολογία 16(4): 295-303, 2004.
 119. Σιαμόπουλος ΚΧ, Τσακίρης Δ. Χρόνια Νεφρική Νόσος: Στρατηγικές πρόληψης και επιβράδυνσης της εξέλιξης της νεφρικής και καρδιακής βλάβης. Guidelines in Medicine 5: 21-29, 2006.
 120. Κατωπόδης Κ. Νικολόπουλος Π, Χάλλα Α, Βλάχου Ι, Σεφεριάδης Κ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Διαμερισματική κινητική του φωσφόρου την πρώτη ώρα της αιμοκάθαρσης. Ελληνική Νεφρολογία 18(4):269-276, 2006. PDF download
 121. Μπαμίχας Γ, Κελεσίδης Α, Τσακίρης Δ, Καταροπούλου Μ, Καλαϊτζίδης Ρ, Σιαμόπουλος ΚΧ, Παναγούτσος Σ, Βαργεμέζης Β, Σόμπολος Κ. Η CRP ως δείκτης της πρόγνωσης της θνησιμότητας ασθενών υπό χρόνια αιμοκάθαρση. Ελληνική Νεφρολογία 19(2): 135-143, 2007 PDF download
 122. Καλαϊτζίδης Ρ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Ναι ή όχι στη φαρμακευτική θεραπεία της προϋπέρτασης; Ελληνική Νεφρολογία 19(3):216-221, 2007 PDF download
 123. Χρηστίδης Δ, Κατωπόδης Κ, Νέσσερης Ι, Δήμου Σ, Τσίλη Α, Σιαμόπουλος ΚΧ, Ελισάφ Μ. Άνδρας 40 ετών με ιστορικό πολυνευροπάθειας εισάγεται για διερεύνηση οιδημάτων, αρτηριακής υπέρτασης και δυσλιπιδαιμίας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 25:823-832, 2008 PDF download
 124. Ζήκου Ξ, Σιαμοπουλος ΚΧ. Ο ρόλος των TLRs στην παθογένεια της νεφρικής βλάβης. Ελληνική Νεφρολογία 21(1):25-33, 2009 PDF download
 125. Ντουνούση ΕΧ, Τσελέπης Α, Σιαμόπουλος ΚΧ. Οξειδωτικό στρες, μηχανισμοί δράσης και ορόλος του στη χρόνια νεφρική νόσο. Ελληνική Νεφρολογία 21(1):34-45, 2009 PDF download
 126. Μπαλάφα Ο, Ανδρίκος Α, Σιαμοπουλος ΚΧ. Η επιδημιολογία της οξείας νεφρικής βλάβης. Ελληνική Νεφρολογία 21(3):217-223, 2009 PDF download
 127. Δαμίγος Δ, Καλτσούδα Α, Οικονόμου Μ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Βιοχυψοκοινωνική προσέγγιση της χρόνιας νεφρικής νόσου. Ο ρόλος της Μονάδας Ψυχονεφρολογίας. Ελληνική Νεφρολογία 22(2): 120-129, 2010 PDF download
 128. Καλαϊτζίδης Ρ, Καρασαββίδου Δ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Η τεχνική μέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Αρτηριακή Υπέρταση 19 (2-3):61-67, 2010 PDF download
 129. Καλαϊτζίδης Ρ, Καρασαββίδου Δ, Σιαμόπουλος ΚΧ. Καρδιαγγειακή θνητότητα και χρόνια νεφρική νόσος. The Doctors (Mar) 40-45, 2011
 130. Δημολιάτης Γ, Τζαμαλής Θ, Μπαζούκης, Τσερετοπούλου Ξ, Λυράκος Γ, Γώγος Χ, Θερμού Κ, Μαλίζος ΚΝ, Παπαδόπουλος ΙΝ, Σιαμόπουλος ΚΧ, Μπένος Α. Μπορώ! Ένα όργανο μέτρησης των εκβάσεων μιας ιατρικής σχολής. Πως χρησιμοποιείται, καθώς και προκαταρκτικά ευρήματα από 408 πτυχιούχους 6 ελληνικών ιατρικών σχολών. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 28(5): 647-666, 2011 PDF download
 131. Καλαϊτζίδης Ρ. Πρέπει η αντιπρωτεïνουρικη δράση να αποτελεί στόχο της αντιϋπερτασικης αγωγής; Dialysis Living 30; 6-10, 2011 PDF download
 132. Καρασαββίδου Δ, Καλαϊτζίδης ΡΓ, Σ-Ε Πελιδου, Σιαμόπουλος KX. Η γνωστική δυσλειτουργία στη χρόνια νεφρική νόσο ένας παράγοντας που παραμένει αδιάγνωστος. Ελληνική Νεφρολογία 24(2): 118-126, 2012 PDF download
 133. Καρασαββίδου Δ, Σπανός Γ, Καλαϊτζίδης ΡΓ. Αρτηριακή σκληρία και υπέρταση. Ελληνική Νεφρολογία 24(1):37-46, 2012 PDF download
 134. Καρασαββίδου Δ, Κατσίνας Χ, Καλαϊτζίδης ΡΓ. Έχουν προστατευτικό ρόλο η βιταμίνη D και η παρακαλσιτόλη στην καρδιά και τους νεφρούς; Dialysis Living 34; 26-33, 2012 PDF download
 135. Μπαλάφα Ο. Η διακίνηση ύδατος και ουσιών διαμέσου της περιτοναϊκής μεμβράνης. Ο ρόλος της αλβουμίνης. Ελληνική Νεφρολογία PDF download
 136. Σπανός Γ, Παππάς Κ, Ζαρζουλάς Φ, Καλαϊτζίδης ΡΓ. Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιϋπερτασικής αγωγής. Ελληνική Νεφρολογία 24(4): 229-240, 2012 PDF download

 

Copyright 2013 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων