ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ

 

 

 

Τομείς Έρευνας

Το ερευνητικό ενδιαφέρον της Νεφρολογικής Κλινικής εστιάζεται στους εξής τομείς:

 1. Αρτηριακή Υπέρταση: κλινικές μελέτες παρακολούθησης και θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με Αρτηριακή Υπέρταση. Δυνατότητα ελέγχου σε αυτούς τους ασθενείς της 24ώρης διακύμανσης της αρτηριακής πίεσης και της αρτηριακής σκληρίας.
 2. Εξέλιξη Χρόνιας Νεφρικής Νόσου και Καρδιαγγειακής Νόσου: κλινικές μελέτες προοπτικής παρακολούθησης των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο σταδίων 1-5 πριν την ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση. Στους ασθενείς προσδιορίζονται εξειδικευμένοι παράγοντες κινδύνου για την εξέλιξη της νεφρικής νόσου και της καρδιαγγειακή νόσο.
 3. Οξειδωτικό Στρες σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο: κλινικά πρωτόκολλα μελέτης του οξειδωτικού στρες σε ασθενείς με ΧΝΝ. Οι προσδιορισμοί των παραμέτρων γίνονται σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Καθηγητής Αλέξανδρος Τσελέπης και Βιολογικής Χημείας του Τμήματος Βιοχημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Καθηγητής Δημήτριος Γαλάρης.
 4. Αναιμία και μεταβολισμός του σιδήρου: Πρωτόκολλα έρευνας της νεφρικής αναιμίας και του μεταβολισμού του σιδήρου σε ενδοκυττάριο επίπεδο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας του Τμήματος Βιοχημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Καθηγητής Δημήτριος Γαλάρης.
 5. Ψυχονεφρολογία: κλινικές μελέτες καταγραφής και παρακολούθησης των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ασθενών με ΧΝΝ. Διενεργούνται με τη συνεργασία της Νεφρολογικής Κλινικής με το Εργαστήριο Ψυχολογίας της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας η Νεφρολογική Κλινική συμμετέχει σε πολυκεντρικές, διεθνείς μελέτες.

 

 

Διδακτορικές διατριβές

Στη Νεφρολογική Κλινική έχουν εκπονηθεί με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Κων/νο Χ. Σιαμόπουλο οι παρακάτω διδακτορικές διατριβές:

 1. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ Μ: Η προσβολή του οισοφάγου σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Διδακτορική Διατριβή (1995). Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Επιβλέπων).
 2. ΜΗΛΙΩΝΗΣ Χ.: Ισομορφές της Lp(a) και μελέτη της συνεργότητας και των ιδιοτήτων της PAF-ακετυλοϋδρολάσης στην Lp(a) σε ασθενείς με νεφρικά νοσήματα. Διδακτορική Διατριβή (1998). Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Επιβλέπων).
 3. ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και νόσοι του περιοδοντίου (Πειραματική και επιδημιολογική μελέτη). Διδακτορική Διατριβή (2000). Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Επιβλέπων)
 4. ΜΠΑΛΑΦΑ ΟΛΓΑ: Ποσοτικές μεταβολές των λιποπρωτεϊνών σε ασθενείς με σημαντικού βαθμού λευκωματουρία. Η ενεργότητα του ενζύμου PAF-ακετυλοϋδρολάσης στα υποκλάσματα των λιποπρωτεϊνών. Διδακτορική Διατριβή (2004). Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Επιβλέπων).
 5. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ:Διαβητική νεφροπάθεια. Διδακτορική Διατριβή (2005). Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Επιβλέπων).
 6. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Ρ: Μεταβολικές και γενετικές διαταραχές στην υπέρταση. Διδακτορική Διατριβή (2005). Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Επιβλέπων).
 7. ΝΤΟΥΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Απόπτωση και καρδιαγγειακή νόσος σε ασθενείς με ή χωρίς νεφρική ανεπάρκεια. Διδακτορική Διατριβή (2008). Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Επιβλέπων).
 8. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΙΤΣΑ: Οξειδωτικό στρες στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Διδακτορική Διατριβή (2008). Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Επιβλέπων).
 9. ΑΝΔΡΙΚΟΣ Α.: Διαχείριση της νόσου Fabry στην Ελλάδα. Διδακτορική Διατριβή (2009). Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Επιβλέπων).
 10. ΛΙΟΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ: Θεραπεία της ιδιοπαθούς μεμβρανώδους νεφροπάθειας. Διδακτορική Διατριβή (2010). Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Επιβλέπων).
 11. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: Αρτηριακή σκλήρυνση και γνωσιακή λειτουργία σε ασθενείς με υπέρταση και χρόνια νεφρική νόσο» Διδακτορική Διατριβή (2012). Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Επιβλέπων).

 

Επίσης 16 διδακτορικές διατριβές βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα μέλη ΔΕΠ της Κλινικής έχουν συμμετάσχει ως Μέλη Τριμελών/Επταμελών Επιτροπών σε 40 διατριβές.

 

 

Copyright 2013 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων