ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

Το Προσωπικό της Νεφρολογικής Κλινικής

Ιατρικό Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ:

Κων/νος Χ. Σιαμόπουλος, Δ/ντής, Καθηγητής Παθολογίας/Νεφρολογίας
Τηλ. Επικοινωνίας: 26510-07507, 99221, e-mail: ksiamop@cc.uoi.gr
Ευαγγελία Ντουνούση, Λέκτορας Νεφρολογίας

Μέλη ΕΣΥ

Ιωάννα Θεοδώρου, Νεφρολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ
Χαράλαμπος Παππάς, Νεφρολόγος,  Δ/ντής ΕΣΥ
Ρήγας Καλαϊτζίδης, Νεφρολόγος, Επιμελητής Α'
Στέφανος Κουντούρης Νεφρολόγος, Επιμελητής Α'
Όλγα Μπαλάφα, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β'

Ειδικευόμενοι

Έξι θέσεις ειδικευομένων

Γραμματειακή Υποστήριξη

Κική Αγγέλου Διοικητικός Υπάλληλος Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τηλ. Επικοινωνίας: 26510 99651

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου Τηλ. Επικοινωνίας: 26510 07504, Fax: 26510 07016,
e-mail: apapage@cc.uoi.gr

Τεχνικό Προσωπικό

Δημήτριος Καραΐσκος  
Σταύρος Μεντής  

 

Copyright 2013 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων