ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

 

Πρόγραμμα Λειτουργίας Νεφρολογικής Κλινικής

Νεφρολογική Κλινική

Λειτουργεί καθημερινά επί 24ώρου βάσεως διακινώντας μεγάλο αριθμό οξέων και χρόνιων περιστατικών. Ακολουθεί το πρόγραμμα εφημεριών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με εφημερεύοντες έναν ειδικευόμενο και έναν ειδικό Νεφρολόγο.

Καθημερινά, γίνεται εξέταση των νοσηλευομένων ασθενών από τους υπεύθυνους ιατρούς, ειδικευόμενους και ειδικευμένους. Κάθε Δευτέρα 09.00-10.30 πμ. γίνεται αναλυτική παρουσίαση των περιστατικών παρουσία όλων των ιατρών της Κλινικής και κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10.00- 12.00 μμ. γίνεται εκπαιδευτική επίσκεψη του Διευθυντή/Καθηγητή.

Η Κλινική διαθέτει στο χώρο της μηχάνημα Υπερηχογραφήματος νεφρών και υπερηχογραφικό σαρωτή για αγγειακή προσπέλαση.

 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Λειτουργεί 07.00 πμ. - 23:00 μμ. Καθημερινά. εκτός Κυριακής καλύπτοντας τις ανάγκες των χρόνιων τακτικών αιμοκαθαιρόμενων ασθενών (3 βάρδιες), καθώς και οξέων περιστατικών. Λειτουργεί επίσης, εκτάκτως σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται άμεση θεραπευτική παρέμβαση με αιμοκάθαρση ή/ και πλασμαφαίρεση. Η Μονάδα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 από το 2005.

 

Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης

Λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή με προγραμματισμένα ραντεβού των ασθενών σε Περιτοναϊκή Κάθαρση. Λειτουργεί επίσης, εκτάκτως σε περίπτωση που χρειάζεται άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων των ενταγμένων ασθενών. Η Μονάδα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 από το 2005.

 

 

Εξωτερικά Ιατρεία:

Υπέρτασης (ερευνητικό):       λειτουργεί κάθε Πέμπτη 09:00 πμ - 13:00 μμ
Χρόνιας Νεφρικής Νόσου σταδίων 1-4: λειτουργεί κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη
09:00 πμ - 13:00 μμ
Χρόνιας Νεφρικής Νόσου σταδίου 5:      λειτουργεί κάθε Τετάρτη 09:00 πμ - 13:00 μμ
Νεφρικής Μεταμόσχευσης: λειτουργεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή 09:00 πμ -
13:00 μμ, σε συνεργασία με τη Χειρουργική Κλινική
Ιατρεία συνεργασίας με άλλες ειδικότητες:  
  • Ιατρείο Ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (σε συνεργασία με το Εργαστήριο της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων):
  λειτουργεί κατόπιν προσωπικού ραντεβού με τον ασθενή

 

Copyright 2013 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων