ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ

 

 

 

Η Νεφρολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

H Νεφρολογική Κλινική έχει ως αντικείμενο καθημερινής δραστηριότητας τη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία ασθενών με οξεία και χρόνια νεφρική νόσο, την αντιμετώπιση των επιπλοκών τους, την κατάλληλη προετοιμασία των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο για την έναρξη εξωνεφρικής κάθαρσης ή διενέργεια νεφρικής μεταμόσχευσης και την παρακολούθηση των μεταμοσχευμένων ατόμων. Επίσης, νοσηλεύονται ασθενείς με βαριά, επιπλεγμένη υπέρταση, καθώς και εκείνοι στους οποίους απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος για την ύπαρξη δευτεροπαθούς υπέρτασης.

Η Νεφρολογική Κλινική απαρτίζεται από θαλάμους νοσηλείας των ασθενών, τις ειδικές Μονάδες: Τεχνητού Νεφρού, Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Πλασμαφαίρεσης και Ψυχο-Νεφρολογίας, τα Εξωτερικά Ιατρεία και το Εργαστήριο.

Η Νεφρολογική Κλινική με 16 κλίνες άρχισε να λειτουργεί στις 13-12-1993.

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με 9 κλίνες άρχισε να λειτουργεί στις 10-02-1992.

Η Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης με 6 κλίνες άρχισε να λειτουργεί στις 27-05-1995.

Η Μονάδα Πλασμαφαίρεσης, λειτουργεί παράλληλα με τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Η Μονάδα Ψυχο-Νεφρολογίας λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2007 σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψυχολογίας της Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Από τον Ιανουάριο του 2010 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο λειτουργεί Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, η οποία υποστηρίζεται από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Νεφρολογικής και Χειρουργικής Κλινικής αντίστοιχα..

Τα Εξωτερικά Ιατρεία περιλαμβάνουν:

  • Το Ιατρείο Υπέρτασης (ερευνητικό)
  • Το Ιατρείο Χρόνιας Νεφρικής Νόσου σταδίων 1-4
  • Το Ιατρείο Χρόνιας νεφρικής Νόσου σταδίου 5
  • Το Ιατρείο Νεφρικής Μεταμόσχευσης
  • Ιατρεία σε συνεργασία με άλλες Ειδικότητες
    • Με το Εργαστήριο Ψυχολογίας της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

 

Copyright 2013 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων